Her er det viktigste

 • 1 måneds gratis prøveperiode (kun nye selskaper)
 • Ubegrenset antall brukere
 • 1 måneds oppsigelse

Introduksjon

Disse betingelsene er mellom AmmaCreative AS (AmmaCreative), som driver nettsiden www.ammacreative.com og deg som individuell bruker (Bruker/Brukeren).

 • Brukeren gir AmmaCreative rett til å lagre personlige detaljer som er blitt gitt fra Brukeren til AmmaCretive AS ved registrering på vår hjemmeside www.ammacreative.com. Personlige detaljer kan for eksempel være navn, telefonnummer, epostadresse, adresse eller IP-adresse.
 • Brukeren gir AmmaCreative rett til å lagre informasjon som frivillig er gitt fra Brukeren til oppdatering av profil, CV o.l. Eksempler på dette kan være navn, kontaktinfo, bilder, video, erfaring, utdanning, teknisk kompetanse eller fødselsdato.
 • Brukeren gir AmmaCreative rett til å lagre informasjon om jobber og erfaring Brukeren tilegner deg gjennom AmmaCreative. Eksempler på dette kan være varighet, jobbkategori, jobbtype, fagområde, utstyr og software brukt i forbindelse med jobben. Merk at denne informasjonen kun vil bli gitt av deg som Bruker ved å frivillig legge dette inn i AmmaCreative sin nettside, eller ved å akseptere et jobbtilbud gjennom AmmaCreative.
 • Brukeren gir AmmaCreative rett til å lagre kommunikasjon mellom Brukeren og andre brukere/oppdragsgivere når de har kommunisert gjennom AmmaCreative sine kommunikasjonsverktøy.
 • Hvis du deler din kalender med oss, vil vi få tilgang til å se, endre, slette og lagre dine kalenderdetaljer. Disse rettighetene må AmmaCreative ha for at vi skal kunne se når du er ledig eller opptatt, og om du skal kunne bli booket på oppdrag gjennom AmmaCreative. AmmaCreative vil aldri dele detaljer, utover om du er ledig eller opptatt, med en tredjepart.

Ved ønske om innsyn og, eller, sletting av personlig informasjon om deg eller din bruker så kan dette gjøres ved å henvende deg til personvern@ammacreative.com

Abonnement og betaling

 • AmmaCreative er abonnementsbasert og Selskapet velger det abonnementet som passer Selskapet best.
 • Hvis Selskapet aldri tidligere har vært betalende kunde av AmmaCreative, eller har benyttet seg av den gratis prøveperioden, vil selskapet ha mulighet til å prøve AmmaCreative gratis i en (1) måned. Ved prøveperiodens slutt vil Selskapet, og alle tilknyttede brukere, miste tilgang til AmmaCreative med mindre Selskapet velger å tegne et betalt abonnement. Selskapet vil ikke bli belastet etter endt prøveperiode med mindre Selskapet aktivt velger å tegne et betalt abonnement.
 • Betaling gjøres via faktura eller kredittkort. Selskapet er pliktig til å oppgi korrekt fakturainformasjon før Selskapet kan benytte seg av den betalte versjonen av AmmaCreative. Et selskap som benytter seg av den gratis prøveperioden vil først være pliktig til å oppgi korrekt fakturainformasjon før Selskapet eventuelt går over på betalt abonnement.
 • Abonnementet betales forskuddsvis, den første datoen i hver måned. Etter gjennomført betaling vil Selskapet og alle dets tilknyttede brukere ha tilgang ut den samme kalendermåneden.
 • Det er 1 måneds oppsigelse på hvert abonnement. Oppsigelsen må gjøres skriftlig før utgangen av den siste datoen i måneden. Abonnementet fornyes automatisk med mindre avtalen blir sagt opp.

Hva slags informasjon lagrer vi om ditt selskap

 • Vi lagrer informasjon i forbindelse med fakturering og betaling. Denne informasjonen kan inneholde opplysninger som adresse, organisasjonsnummer eller kredittkortopplysninger.
 • Vi lagrer personopplysninger om brukere som er tilknyttet Selskapet gjennom AmmaCreative.
 • Informasjon som selskapet selv, eller som brukere tilknyttet Selskapet gjennom AmmaCreative, gir til AmmaCreative frivillig ved oppdatering av selskapets profil eller CV.

Hva slags informasjon lagrer vi om deg som privat bruker

 • Personlige detaljer som er blitt gitt fra deg som bruker til AmmaCretive AS ved registrering på vår hjemmeside www.ammacreative.com. Personlige detaljer kan for eksempel være navn, telefonnummer, epostadresse, adresse eller IP-adresse.
 • Informasjon frivillig gitt fra deg til oppdatering av profil, CV o.l. Eksempler på dette kan være navn, kontaktinfo, bilder, video, erfaring, utdanning, teknisk kompetanse eller fødselsdato.
 • Informasjon om jobber og erfaring du tilegner deg gjennom AmmaCreative. Eksempler på dette kan være varighet, jobbkategori, jobbtype, fagområde, utstyr og software brukt i forbindelse med jobben. Merk at denne informasjonen vil kun bli gitt av deg som bruker ved å frivillig legge dette inn i AmmaCreative sin nettside, eller ved å akseptere et jobbtilbud gjennom AmmaCreative.
 • Kommunikasjon mellom deg og andre brukere/selskaper.
 • Hvis du deler din kalender med oss, vil vi få tilgang til å se, endre, slette og lagre dine kalenderdetaljer. Disse rettighetene må AmmaCreative ha for at vi skal kunne se når du er ledig eller opptatt, og om du skal kunne bli booket på oppdrag gjennom AmmaCreative. AmmaCreative vil aldri dele detaljer, utover om du er ledig eller opptatt, med en tredjepart.

Ved ønske om innsyn og, eller, sletting av personlig informasjon om deg eller din bruker så kan dette gjøres ved å henvende deg til personvern@ammacreative.com

Markedsføring

AmmaCreative kan bruke Selskapets logo og navn i egen markedsføring. For eksempel ved bruk av logo på nettsiden.

Rett til endring

AmmaCreative kan når som helst endre prisene og betingelsene i denne avtalen. Endringer i pris eller betingelser vil ikke påvirke den faktureringsperioden Selskapet er inne i på tidspunktet endringene ble gjort, eller den påfølgende oppsigelsestiden, hvis selskapet skulle velge å si opp abonnementet i løpet av måneden da endringene ble gjort.