Personvernerklæring

Innledning

AmmaCreative AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Personlige detaljer som er blitt gitt fra deg som bruker til AmmaCretive AS ved registrering på vår hjemmeside www.ammacreative.com. Personlige detaljer kan for eksempel være navn, telefonnummer, epostadresse, adresse eller IP-adresse.
 • Informasjon frivillig gitt fra deg til oppdatering av profil, CV o.l. Eksempler på dette kan være navn, kontaktinfo, bilder, video, erfaring, utdanning, teknisk kompetanse eller fødselsdato.
 • Informasjon om jobber og erfaring du tilegner deg gjennom AmmaCreative. Eksempler på dette kan være varighet, jobbkategori, jobbtype, fagområde, utstyr og software brukt i forbindelse med jobben. Merk at denne informasjonen vil kun bli gitt av deg som bruker ved å frivillig legge dette inn i AmmaCreative sin nettside, eller ved å akseptere et jobbtilbud gjennom AmmaCreative.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss eller chat via vår nettside.
 • Kommunikasjon mellom deg og andre brukere/selskaper. Blant annet gjennom AmmaCreative sine kommunikasjonsverktøy.
 • Hvis du deler din kalender med oss, vil vi få tilgang til å se, endre, slette og lagre dine kalenderdetaljer. Disse rettighetene må AmmaCreative ha for at vi skal kunne se når du er ledig eller opptatt, og om du skal kunne bli booket på oppdrag gjennom AmmaCreative. AmmaCreative vil aldri dele detaljer, utover om du er ledig eller opptatt, med en tredjepart.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til enheten du bruker.
 • Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord.
 • Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 • Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 • Kommunikasjon: vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg viktig informasjon om plattformen, som f.eks nye funksjoner og oppfølging med tanke på oppdatering av din kalender.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4, og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å kontakte deg på telefon eller epost dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss.

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Eksempler på dette er: Mailchimp, Hubspot, Hotjar, Gsuite (Google), Google Analytics, Stripe og Fiken. Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder.
 • Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke produkter du har kjøpt tilgang til) i 12 måneder i din eller dutt selskap sin brukerprofil. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

Cookies

NødvendigeYtelseMarkedsføring
Amma Creative
Google Analytics
Google Analytics
Facebook
Hubspot
Hotjar

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Mathias R. Hov
Telefonnummer: 472 42 764
E-postadresse: personvern@ammacreative.com
Adresse: Siloveien 4, 0574 Oslo